smy_close
smy_ewm 手机版
smy_ewm 辽检微语
smy_ewm
smy_wyjc

辽宁出入境检验检疫局关于柳军任职的通知

发布时间: (2016-07-20)

【字体:

阜新出入境检验检疫局:

经中共辽宁出入境检验检疫局党组2016712会议研究决定

柳军任阜新出入境检验检疫局局长,试用期一年。

 

                                  辽宁检验检疫局

                                  2016年7月20日

附件: