smy_close
smy_ewm 手机版
smy_ewm 辽检微语
smy_ewm
smy_wyjc

辽宁出入境检验检疫局关于欧阳昌俊任职的通知

发布时间: (2016-10-18)

【字体:

大窑湾出入境检验检疫局

经中共辽宁出入境检验检疫局党组20161018会议研究决定

欧阳昌俊大窑湾出入境检验检疫局局长。

 

                                辽宁检验检疫局

                                2016年10月18日

附件: