smy_close
smy_ewm 手机版
smy_ewm 辽检微语
smy_ewm
smy_wyjc

关于辽宁保健中心调整体检工作时间的通知

发布时间: (2017-01-13)

【字体:

关于辽宁保健中心调整体检工作时间的通知

 

为给广大出入境体检者提供更加便捷高效的服务,打造辽宁保健中心优质服务窗口,经中心研究决定,自2017116日起,辽宁保健中心出入境体检工作时间调整为:

周一至周五上午8:00-11:00,下午1:00-4:00,周六上午仅受理预约体检,周日、法定节假日不开展体检业务。望周知。

 

 

                                                        辽宁保健中心

                                                         2017113

附件: