smy_close
smy_ewm 手机版
smy_ewm 辽检微语
smy_ewm
smy_wyjc

辽宁出入境检验检疫局食品安全监管处负责人分工及联系方式

发布时间: (2017-02-03)

【字体:

处  长:唐屹   负责食品安全监管处全面工作  
电  话:82583500

副处长:马勇   分管食品一科、食品二科    
电  话:82583562

副处长:潘凤城   分管综合科、食品三科     
电  话:82583517

附件: